Tulika 19c, 10613, Tallinn
+372 672 0097

Uusimate arengutega sammu pidamine on hambaravi püsiv väljakutse

Uusimate arengutega sammu pidamine on hambaravi püsiv väljakutse

KliinikPlussi hambaarst Dr Indrek Tootsi andis ajakirja Anne & Stiil lugejatele põgusa ülevaate juureravist ning kaasaegsetest võimalustest hambahaiguste diagnoosimisel ja ravimisel. Jagame seda Teile ka oma uudistelehel.


Indrek Tootsi KliinikPluss
Dr Indrek Tootsi

Hambaravi patsiendile tagab kindluse ja südamerahu täislahenduse võimaldamine kõikide tema suutervisega seonduvate probleemide puhul. Nii asjatundlik konsultatsioon ja raviplaani koostamine kui kõige keerukamate hambaprobleemide lahendamine eeldavad kogenud personali ning kaasaegseid meditsiiniseadmeid ehk teaduse ja tehnoloogia viimast sõna.

Lai tööpõld esteetilisest hambaravist kuni juureravi ja implantoloogiani teeb hambaravist valdkonna, kus kõige vajaliku pakkumine ühe kliiniku spetsialistide poolt on püsivalt suur väljakutse. Muu hulgas ka diagnostika ja ravivõimaluste pideva arengu tõttu, mis suurendab patsiendi mugavust ja ravi tõhusust ning eeldab hambaarstidelt pidevaid täiendkoolitusi.

Kui uued nähtused on hambaravis mikroskoobiga juureravi ja 3D-röntgen? Kui paljud Eesti hambakliinikud neid teenuseid pakuvad?

Mikroskoop jõudis hambaravisse esmalt USA-s umbes 40 aastat tagasi, Euroopasse kümme aastat hiljem. Eesti taasiseseisvumine andis meditsiinisüsteemi ümberkorralduste käigus suure tõuke moderniseerumiseks. Usun, et sajandivahetuseks oli akadeemilises kasutuses ja mõnes üksikus erakliinikus mikroskoop olemas või vähemasti kohe-kohe kohale jõudmas. 3D-röntgenülesvõtteid on meditsiinis kompuutertomograafiga tehtud juba seitsmekümnendatest, kuid aparatuuri kõrge hind ja suur kiirgusdoos tegi kasutamise hambaravis ebamõistlikuks. 1998. aastal arendati välja koonuskiire kompuutertomograaf (CBCT), seejärel on tehnoloogia tormiliselt arenenud ja võib öelda, et tänapäeval on ka Eesti suuremates hambakliinikutes CBCT-aparaat küllalt tavaline nähtus.

Millised on nende võimaluste eelised ja kui paljud patsiendid neid vajavad? Kui palju kasutatakse neid profülaktikaks ja kui palju konkreetsete tervisehädade ravimiseks?

Tänapäevaste teadmiste järgi on mikroskoop juureravis asendamatu. Hamba sisemuses toimetavad hambaarstid millimeetri murdosa skaalal, selliste kanalite suudmeid ei ole alati võimalik palja silmaga ega isegi luubiga suurendades näha. Ja ravi edukus on tugevas seoses kõigi kanalite leidmise ja puhastamisega. Lisaks võimaldavad hea suurendus ja koaksiaalne valgustus avastada ja diagnoosida probleeme (mõrad, avastamata kanalid, murdunud instrumendid kanalite sees), mis võivad tähelepanuta jätmise korral viia isegi hamba eemaldamiseni. Aegamööda on selgunud mikroskoobi voorused ka hambaravis laiemalt: a) hambakoe säästlikum prepareerimine kaariesekolde või proteetiliste kroonide all; b) täidiste täpsema asetamisega suureneb nende esteetika ja väheneb viimistlusvajadus, mis säästab samuti hambakudesid; c) paraneb hambaarsti rüht, väheneb oht selja ja ülavöötme ülepingeteks, mille tagajärjel kujunevad välja tüüpilised hambaarstide kutsehaigused ja hilisem invaliidistumine. Arstid, kes on mikroskoobi kasutamisega harjunud, soovivad ka rutiinsel ülevaatusel saada suurendusega põhjalikumat infot patsiendi suuõõne kohta.

3D-röntgen tuli kasutusele eelkõige kirurgi abilisena – vaja oli näha tarkusehammaste täpset asetust koos naabruses paiknevate vigastusohtlike struktuuridega. Samuti vajab arst kolmemõõtmelist pilti puuduva hamba asendamiseks implantaadiga. Tehnoloogia arenedes tõestas 3D-röntgen end ootamatult ka juureravis, kui pilt muutus nõnda teravaks, et nähtavale ilmusid varem avastamata jäänud kanalid ja põletikule viitavad leiud juuretippude ümber. Üha sagedasemaks on muutunud ennetuslik 3D-ülesvõtte tegemine, et vältida ravitüsistuste teket (avastamata kanalid, murdunud instrumendid) ja leida juurealuseid põletikukoldeid.

Kui kliinikus on mõlemad aparaadid olemas, on kogu raviplaani läbimine patsiendile oluliselt mugavam, sest pole tarvis saatekirjaga linna peal sobivat aega ja uuringu teostamiseks vajalikku aparaati otsida.

Millised on Eesti inimeste teadmised juureravi kohta?

Restauratiivse hambaravi (juureravi) eriarstina näen, et teadmised juureravi protseduuri kohta on endiselt väga pinnapealsed, mõnikord lausa olematud. Igapäevane on olukord, kus patsient ei teagi, et konkreetsel hambal on kunagi juureravi läbi viidud. Samuti tuleb selgitada, miks varasema juureravi järgselt mõnikord probleemid hambaga korduvad ja patsient eriarsti toolis maandub. Oluliselt suuremad teadmised on patsientidel, kellel on korduv kogemus juureravi protseduuriga. Suur osa esmasest visiidist kulubki probleemi selgitamisele ja protseduuri kirjeldamisele.

Tutvustage kliinikut veidi üldisemalt ja rääkige, milliseid võimalusi veel pakute.

Kliiniku eesmärk on pakkuda patsiendile täispaketti ehk lahendust, kus kõik vajaminevad protseduurid teostatakse kliiniku erinevate spetsialistide juures. Olgu selleks siis hügieenitaseme tõstmine, hamba kinnituskudede põletiku (periodontiidi) tagajärgede ravimine, kaariese ja selle tüsistuste ravimine (siia alla läheb ka juureravi), ulatuslikult lagunenud hammaste välimuse ja funktsiooni taastamine, lootusetu prognoosiga hammaste eemaldamine või puuduvate hammaste asendamine implantaadi või sillaga. Kogu ravikava vältel püüame patsienti võimalikult palju kaasata, seda alates otsustusprotsessist kuni visiidijärgse ülevaate andmiseni. Hiljuti kolis kliinik Tulika tänavale, mis on ühistransporti kasutavatele patsientidele lihtsamini ligipääsetav. Juba kirjeldatud hambaravimikroskoop ja 3D-röntgenaparaat aitavad probleeme visualiseerida ja lahendada ning leiavad juba tihedat kasutust.

2014. aastal loodud ja 2019. aastal täielikult uuenenud privaatne ja hubane hambaravikliinik KliinikPluss pakub asjatundlikku ravi ja põhjalikku raviplaani, milleks on kliinikul olemas kõik kaasaegsed diagnostilised vahendid, sealhulgas digitaalne panoraamröntgen, intraoraalne digitaalne röntgen üksikutest hammastest röntgenipildi tegemiseks ja intraoraalne kaamera hammaste pildistamiseks, et neid saaks konsultatsiooni ajal patsiendile ekraanilt suurendusega näidata.

Samuti on KliinikPluss haigekassa laste hambaravi lepingupartner, mis tähendab, et kuni 19-aastaste haigekassa kindlustusega laste hambaravi eest tasub haigekassa.